Poukázanie 2% z vašich daní

Vážení rodičia a priatelia klubu,

rovnako ako po minulé roky, aj teraz sa môžete rozhodnúť darovať časť z vašich zaplatených daní na dobrý účel.

Zákon vám umožňuje darovať 2% resp. 3%  zo svojich daní z príjmov organizáciám, ako je aj naše občianske združenie HK AGRO Topoľčany. Pomôžete nám tak zlepšiť podmienky v našom (aj vašom) klube a skvalitniť tréningový proces našich chlapcov.

Tento dar vás nestojí nič, ale pre nás znamená veľa. Prejavíte tým dôveru a uznanie našej doterajšej práce a umožníte nám aj naďalej rozvíjať aktivity v oblasti športu v Topoľčanoch.

Ďakujeme, že využijete túto možnosť a my sa pokúsime vašu dôveru nesklamať.

Postup na poukázanie 2 % z dane

1. Zamestnanec

  • Požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • Následne je potrebné vytlačiť a vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  • Obidve tieto tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) doručte do 30.4.2023 na váš daňový úrad (podľa miesta bydliska) alebo do našej kancelárie v Športovej hale.

Tlačivo na stiahnutie

Vyhlasenie2023_1676476063.pdf15.02.2023 - 112.3 KB

2. Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto priznaní sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy.

3. Právnická osoba

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.