História

Počiatky mužskej hádzanej v Topoľčanoch možno datovať od roku 1951. V tomto období začali trénovať muži na ihrisku Tatrana Topoľčany a to: Milan Blaška, Václav Marko, Erich Jedlička, Jozef Šellei, Vladimír Mokrý, Vladimír Machovič a Ivan Pavlovič. Títo spolu s ostatnými nadšencami vyjednávali priateľské stretnutia s účastníkmi vtedajších súťaží /P.Bystrica-účastník II.ligy skupiny C s výsledkom 13:13, dňa 30.8.1952 s Hlohovcom a podobne./Tieto zápasy sa hrávali spočiatku na hokejovom ihrisku Tatrana Topoľčany. Čulý športový život v tých časoch však prebiehal i na dvore Sokolovne v našom meste, kde okrem volejbalu, basketbalu, ľahkej atletiky /Šimunek Jaroslav vytvoril krajský rekord v skoku do výšky/ si nadšenci športu upravili dvor Sokolovne aj pre hádzanú, Na tomto svojpomocne vybudovanom ihrisku začali trénovať i hrávať muži. V rokoch l955-1956 sa zo základnej vojenskej služby vrátili takmer všetci bývalí nadšenci hádzanej. Ich hlavným športom bol síce basketbal, ale po príchode Tomáša Zuzánka, pokusy zapojiť sa do riadnej súťaže v hádzanej mužov sa stali skutočnosťou. Všetci basketbalisti Lokomotívy Topoľčany sa stali aktívnymi hráčmi oddielu hádzanej hrajúcej v krajskej súťaži Nitrianskeho kraja. Tréning viedol hrajúci tréner Tomáš Zuzánek a hráči: Jozef Bosák, Milan Blaško, Milan Adlt, Ján Gergel, Jozef Šellei, Erich Jedlička, Eugen Vítek, Leo Halama, Bohuš Grúber, Vladimír Sommer, Vladimír Valient, Eduard Krajčík, Stanislav Janoušek. Svojimi dobrými výkonmi priťahovali na ihrisko od zápasu k zápasu viac divákov. To nielen pre svoju nadšenú hru, ale i pre víťazstvá, ktoré v súťaži dosahovali. Po rozhodujúcom víťazstve v roku 1957 nad Sláviou Nitra sa stali hráči Lokomotívy Topoľčany majstrom nitrianskeho kraja. Kvalifikáciou o postup do 2.ligy, ktorá sa hrala v Prešove naše družstvo neabsolvovalo  z technických príčin. Z kvalifikácie postúpili družstvá mužov Bahon a Bytča. O treťom nováčikovi sa rozhodlo na turnaji v Považskej Bystrici, kde však Lokomotíva Topoľčany v rozhodujúcom zápase s Michalovcami napodalo očakávaný výkon a stretnutie prehralo. Aj napriek týmto nepriaznivým skutočnostiam mali v tomto období  hráči Lokomotívy Topoľčany šťastie, keď sa odhlásilo družstvo Dukly Martin a na jej miesto postúpilo naše. 

Československý zväz telesnej výchovy, bol jednou dobrovoľnou organizáciou, ktorá združovala občanov na základe ich záujmu o telovýchovnú činnosť, pričom uspokojenie týchto záujmov svojich členov bol chápaný v jednote s konkrétnou prácou pre spoločnosť.Na podnet riaditeľa podniku Agrostavu  Ing.Mareka Cypricha CSc.sa datuje významný deň pre vznik novej telovýchovnej jednoty 1.marca 1971, kedy bola založená telovýchovná jednota s jedným oddielom hádzaná, s názvom Agrostav Topoľčany. Za predsedu TJ bol zvolený Ing.Štefan Uhlár, ekonomicko-obchodný námestník riaditeľa podniku. Hlavné úlohy TJ pre nastávajúce obdobie bolo vybudovanie dôstojného športového stánku na nádvorí Sokolovne – rekonštrukcia hracej plochy na hádzanú a zapojiť do súťaží družstvo mužov a mládežnícke kolektívy. Rozvojom podniku Agrostav sa vylepšili aj podmienky a možnosti pomoci TJ Agrostav.V rokoch 1970-1971 hrali muži hádzanú ešte pod TS Topoľčany v divízii a od 1.3.1971 už pod novou TJ Agrostav Topoľčany. Úspešne ukončili ročník súťaže a postúpili do SNL, kde trvale dosahovali dobré výsledky.

Pre zaujímavosť uvádzame umiestnenie družstva v jednotlivých ročníkoch SNL:

1972/73        5.miesto
1973/74        3.miesto
1974/75        2.miesto
1975/76        2.miesto
1976/77        2.miesto
1977/78        2.miesto
1978/79        1.miestoVíťaz SNL a postupdo 1.ligy
1979/80        10.miesto v 1.lige
1980/81        10.miesto v 1.lige Kvalifikačný turnaj-vypadnutie z ligy – postúpila ČH Bratislava
1981/82        1.miesto SNL – postup do 1.ligy
1982/83        1.liga – 9.miestoZáverečné turnaje zostup do SNL
1983/84        1.miesto SNL Kvalifikácia – Bardejov 
1984/85        1.miesto SNL – z kvalifikácie postup do 1.ligy

Roky 1979-1985 boli poznamenané tým, že sme nevedeli udržať vysokú športovú úroveň družstva tak, aby sa udomácnilo v 1.lige stabilne. Z uvedených 6 rokov sme 3 ročníky hrali v 1.lige a trikrát sme vypadli do SNL. V roku 1985 sme znovu postúpili medzi 10 najlepších kolektívov. Pre stabilizovanie družstva bola podmienka získať trénera 1.triedy, čo sa aj HáO podarilo a od nového ročníka 1985/86 družstvo prevzal tréner František Šulc, reprezentant, pretekár z Lokomotíva Trnava. Pod jeho vedením si družstvo zachovalo účasť v 1.lige v ročníku 1986/87 ako aj v ročníku 1987/88. 

Oddiel venoval zvýšenú pozornosť mládežníckym družstvám. Najväčší úspech dosiahli mladší dorast v roku 1985 kedy sa prebojovali do finále ČSSR a obsadili 3.miesto, starší žiaci na M-ČSSR obsadili 2.miesto a starší dorast v roku 1986 vyhral svoju skupinu Západ a postúpil na M-SSR, kde sa umiestnil na 3.mieste. Dobré výsledky sa dosiahli aj u ďalších mládežníckych družstiev na čom majú zásluhu mládežnícki tréneri: Jozef Šuran, Eduard Godál, Dušan Porubský, Jozef Klabník, Jozef Varga, Jozef Halaj, Ing.Jozef Jelenčík, Ladislav Pospíšil, Jozef Valent, Štefan Mišovych. 

Členskú základňu k 31.3.1987 170 členov, z toho mládeže 118. Za obdobie 15 rokov sme zaznamenali najmenej zmien vo výbore hádzanárskeho oddielu. Pracovali dobrovoľní funkcionári:Ing.Štefan Uhlár – predsedaJán Belianský – podpredsedaČlenovia: Eduard Godál, Ladislav Capay, Ing.Ivan Ondruška, Mudr.Ivan Snopek, Mudr.Anton Zadňančin, Ing.Peter Vančo, Leo Halama, Štefan Latka, Dezider Ďuriška, Ing.Peter Červenka, Ján Turbek, Vladimír Valient, Jozef Valent, Ing.Emiliam Podoba, František Kavulič, Ing.Vladimír Masný a Štefan Streicher.Ako sa budovali telovýchovné objekty počas rokov 1971-1987V rokoch 1971-1973 sme vybudovali športový štadión t.j. asfaltovú plochu, sociálne zariadenie a tribúny na dvore Sokolovne v hodnote Kčs 750.000,-- v akcii „Z“.

V rokoch 1976-1979 bola dobudovaná 1.etapa ŠH – samotná hala a v septembri 1979 sa v tejto odohral prvý ligový zápas s oddielom Secheza Lovosice, kde sa získali prvé ligové body, domáci vyhrali 16:13.Výstavba 2.etapy ŠH v akcii „Z“ sociálne zariadenie bola v hodnote 5.miliónov korún. Pre úplné ukončenie ŠH . vstupná časť, sociálne zariadenie pre divákov, posilňovňa a rozcvičovňa, ako výstavba 3.etapy v hodnote 4.milióny korún, táto výstavba sa uskutočnila z prostriedkov SÚV a ÚV ČSZTV. Touto 3.etapou bola ukončená kompletná výstavba športovej haly, ktorej hodnota predstavovala viac ako 14.mil.korú, ktorú MsNV odovzdal do užívania podniku Agrostav Topoľčany.

Za výstavbu tohto prekrásneho športového stánku  vďaka patrila straníckym, štátnym a telovýchovným orgánom a v neposlednej rade vedeniu, ako aj robotníkom a technikom podniku Agrostav, ktorí v plnom rozsahu urobili stavebno-montážne práce.

V roku 1977 sa premenováva TJ AGROSTAV na TJ Poľnohkospodár Topoľčany pod patronátom spoločných poľnohospodárskych podnikov Agrostav, ACHP, SPPCHH, SPPCHO, SPPCHT a neskoršie i pod patronátom JRD V.zjazdu JRD Rybany, JRD Radošinka V.Ripňany, JRD ČSSP Nitr.Streda, JRD Budúcnosť Prašice. Za predsedu TJ Poľnohospodár bol zvolený Ing.Ivan  Gális. Od roku 1986 do funkcie predsedu na výročnej konferencii bol zvolený Ján Belianský i ďalší funkcionári TJ, podpredseda Ing.Imrich Kardoš, členovia Dezider Ďuriška, Ľudovít Herda, František Kvak, Margita Cifrová, Ing.Milan Pavlov, Mária Olenočinová, Anton Šipoš, Ing.Štefan Uhlár, Ing.Milan Úradník, Ing.Peter Vančo.

Revízna komisia: Ing.Karol Dolný – predseda, členovia: Ing.Gustáv Dolník, Kristína Královičová. Uznesenie XV.zjazdu KSČ, V.zjazdu ČSZTV a náväzne uznesenia vyšších telovýchovných orgánov stanovili úlohu pre telovýchovné jednoty zvýšiť starostlivosť o masový rozvoj telesnej výchovy so zreteľom na rozšírenie členskej základne.Výstavbou telovýchovných objektov a vytvorenie podmienok patronátnych podnikov, bolo výborom TJ dohodnuté a prijaté  uznesenie o založení odboru ZRTV-ženy a lyžiarsko-turistický oddiel. Odbor ZRTV pri TJ Poľnohospodár bol založený v roku 1973. Odbor lyžiarsko-turistický bol založený v roku 1981.

Historické názvy klubu:

- Lokomotíva Topoľčany
- HO Poľnohospodár Topoľčany VTJ
- Agro VTJ Topoľčany
- Agro VÚB Topoľčany
- HC Topoľčany
- HC THP Topvar Topoľčany
- TOP Hand Club
- HK Agro Topoľčany