Blahoželanie novomanželom

Prezident klubu HK AGRO Topoľčany Peter Krošlák zablahoželal novomanželom - trénerom 
nášho klubu Lucii Šinkovičovej a Jankovi Čerňanovi, ktorí vstúpili do stavu manželského. 
Prajeme veľa šťastných spoločných rokov.