Členský poplatok

Oznam pre členov klubu HK Agro Topoľčany

Členský ročný poplatok klubu 30 € je potrebné uhradiť do 30.4.2023 na číslo účtu SK6602000000000019737192
variabilný symbol 2023 a do poznámky uviesť meno a priezvisko člena klubu.