Pozvánka na zhromaždenie členov HK AGRO Topoľčany

dňa 07.06.2023 (streda) so začiatkom o 17.30 hod

HK AGRO Topoľčany Bernolákova 2309/1, 955 01 Topoľčany, IČO: 00 688 347


Členom HK AGRO Topoľčany

Vážení členovia !

Dovoľujeme si Vás pozvať na zhromaždenie členov HK AGRO Topoľčany, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2023 (streda) so začiatkom o 17.30 hod. v priestoroch Športovej haly Bernolákova 2309/1, 955 01 Topoľčany.

Program schôdze:
1. Otvorenie, prezentácia členov
2. Voľba orgánov zasadnutia členskej schôdze
3. Správa Rady HK o činnosti od predchádzajúcej členskej schôdze     
4. Správa Kontrolnej a revíznej komisie HK o činnosti od predchádzajúcej členskej schôdze
5. Správa o športových výsledkoch HK v roku 2022
6. Informácia o cieľoch HC v roku 2023
7. Diskusia 
8. Prijatie uznesení
9. Záver

S pozdravom


v mene Rady HK AGRO Topoľčany
                       
Mgr. Peter Krošlák, prezident      Ľubomír Šmantík, viceprezident